top of page

Algemene voorwaarden

 

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Daphne Creemers Fotografie en kunnen op elk ogenblik worden aangepast door Daphne Creemers Fotografie

Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand kenbaar maken

Elke bestelling dient schriftelijk geplaatst te worden bij Daphne Creemers Fotografie.

Foto-/videoreportage en Bijbestellen

Bij een foto-/videoreportage wordt het gehele bedrag bij de boeking betaald om de shoot vast te leggen.

Een shoot, die door de klant wordt geannuleerd, wordt in principe niet terugbetaald, tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen. 

Een shoot kan door de klant kosteloos verplaatst worden indien de verplaatsing gevraagd wordt uiterlijk 7 dagen voor de datum waarop de shoot zou plaatsvinden. 

De fotograaf kan eenzijdig en te allen tijde een shoot verplaatsen omwille van weersomstandigheden en/of overmacht. De fotograaf zal in samenspraak met de klant een nieuwe datum voor de shoot voorstellen.

Zorg dat het te fotograferen dier klaar staat als de fotograaf komt. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op dieren die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

De fotograaf maakt een selectie van de naar haar inzicht beste foto’s die aansluiten bij haar stijl. Binnen de 7 dagen ontvangt de klant een persoonlijke keuzegalerij. Deze foto’s zijn uitsluitend bedoeld om uw nabestellingen uit te kiezen, en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook. 

De bevestiging van de finale keuze van de foto’s door de klant impliceert dat de klant tevreden is met het resultaat.  De bewerking van de foto’s op zich kan geen aanleiding zijn tot betwisting. 

Bijbestellingen worden pas verwerkt na betaling van de factuur.

 

Alle foto’s voorzien in het pakket en eventuele door de klant bestelde extra foto’s worden in één keer aan de klant geleverd via WeTransfer.  Dit in twee digitale formaten: klein webformaat met logo voor sociale media en publiek gebruik en een groot formaat zonder logo voor privé gebruik. 

 De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de levertijd opvragen.

Bij het aanschaffen van het Instagram pakket dient u zelf iedere maand contact op te nemen voor het plannen van een datum. Wanneer dit niet gedaan wordt en er daardoor geen shoot plaatsvindt, wordt deze niet verplaatst naar een andere maand of terugbetaald. Bij uitzonderlijke, onverwachtse omstandigheden wordt er een uitzondering gemaakt en kunnen er 2 shoots in 1 maand plaatsvinden, of na de 4e maand van het pakket.

Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen op rekeningnummer NL19 ASNB 8830 6672 26

Indien de fotoshoot binnen 14 dagen plaatsvindt, dan dient de betaling ten minste 2 dagen vóór de fotoshoot op de rekening te staan van de fotograaf.  De fotograaf heeft het recht om de fotoshoot te annuleren wanneer zij geen betaling heeft ontvangen vóór de fotoshoot. Eventueel door de fotograaf gemaakte kosten zullen alsnog verhaald worden op de klant.

Bijbestellingen worden na de fotoshoot afzonderlijk gefactureerd. 

Verwerking van de foto’s start slechts na ontvangst van de betaling. 

Gebruik van foto’s

De auteursrechten en vermogensrechten blijven ten alle tijde in bezit van de fotograaf.

Alle gemaakte foto’s mogen door de fotograaf gebruikt worden voor verschillende doeleinden, inclusief commerciële doeleinden (portfolio, sociale media, blog, publicaties, etc.).

Personen op de foto’s geven hierbij automatisch en stilzwijgend hun toestemming aan de fotograaf om de foto’s voor verschillende doeleinden, waaronder commerciële doeleinden te gebruiken.  Deze personen kunnen hiervoor geen vergoeding vragen. 

Bij openbaar gebruik van de foto’s moet het logo altijd zichtbaar zijn en mag dit niet van de foto verwijderd worden. Wil je een foto gebruiken op sociale media, maar valt het logo weg door de uitsnede? Dit wordt gratis aangepast.

Foto’s mogen op geen enkele manier bewerkt of aangepast worden. 

Digitale bestanden op hoge resolutie zonder logo zijn voor privégebruik en mogen niet op internet verschijnen. Voor gebruik op internet gebruikt u het webformaat met logo.

De klant mag de foto’s niet zonder toestemming voor commerciële doeleinden gebruiken. 

Indien een foto of foto’s toch zonder toestemming gebruikt zou worden voor commerciële doeleinden, dan zal een bedrag van minstens 250 EUR verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid

De fotograaf kan niet aangesproken worden in situaties waar overmacht ervoor zorgt dat de dienst niet verwerkt of voldaan kan worden.

Verwerking van persoonsgegevens

De Fotograaf verbindt zich er toe geen persoonlijke gegevens van de klant door te geven aan derden of deze openbaar te maken.

Voor andere zaken in verband met de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring die de klant hier kan terugvinden. 

Cadeaubonnen

De cadeaubon wordt gefactureerd aan de koper die de gebruiker van de cadeaubon vermeldt. 

De cadeaubon is 12 maanden geldig na uitgifte en is voorzien van een volgnummer. 

De cadeaubon kan gebruikt worden voor alle diensten van Daphne Creemers Fotografie. De prijzen van alle diensten aangeleverd door Daphne Creemers Fotografie zijn deze die gelden op het ogenblik van de boeking van je shoot.

Bij bestelling van de shoot zal de gebruiker van de cadeaubon dit volgnummer vermelden. 

De gebruiker van de cadeaubon kan ervoor opteren een upgrade te kopen naar een hoger pakket.  Het verschil in prijs zal dan afzonderlijk worden gefactureerd. 

De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.

bottom of page